• Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 20
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Ảnh 23
 • Ảnh 10
 • Ảnh 21
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Ảnh 14
 • Ảnh 18
 • Ảnh 2
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 12
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 13
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 17
 • Ảnh 16
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 3
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 9
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 19
 • Ảnh 15
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 22
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý Sổ tay Hướng dẫn Kiểm tra, giám sát đánh giá dịch vụ môi trường rừng cho hệ thống Quỹ và Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử, bưu điện

20/07/2020
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tham vấn ý kiến góp ý của các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp về 02 sổ tay: 

1. Sổ tay Hướng dẫn Kiểm tra, giám sát đánh giá dịch vụ môi trường rừng cho hệ thống Quỹ.
Xem chi tiết tại đây

2. Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử, bưu điện.
Xem chi tiết tại đây

Thời gian gửi góp ý: trước ngày 30/7/2020