• Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 18
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 21
 • Ảnh 3
 • Ảnh 20
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 2
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 9
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 10
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 17
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 16
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 19
 • Ảnh 22
 • Ảnh 15
 • Ảnh 7
 • Ảnh 12
 • Ảnh 23
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 13
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 11
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 1
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022

23/03/2020

Ngày 20/3/2020, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Chi bộ Quỹ) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo”.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp; cùng các đại biểu mời là đại diện Chi bộ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và quần chúng ưu tú của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp đang tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rồng để Chi bộ Quỹ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, đủ năng lực công tác để xây dựng Chi bộ vững mạnh và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-ĐU ngày 02/10/2019 của Đảng uỷ Tổng cục Lâm nghiệp trên cơ sở tách từ chi bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính với tổng số 10 đảng viên.

Mặc dù Chi bộ Quỹ được thành lập chưa lâu (5 tháng) song kế thừa những thành công từ Chi bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Quỹ đã đạt được những kết quả nhất định cả về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp, Chi bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ, Đảng ủy Tổng cục; phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ là một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt dân chủ hóa trong sinh hoạt chính trị, chuyên môn, lắng nghe ý kiến của quần chúng, đảng viên trong cơ quan, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình.

Về nhiệm vụ thực hiện chính trị, Chi bộ Quỹ đã tích cực phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh công tác nghiệp vụ quản lý về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Công tác thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được quan tâm hàng đầu để đảm bảo thu đúng chi đúng, kịp thời phục vụ hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng trên cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá cao những đóng góp của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong việc thực hiện các chỉ tiêu ngành lâm nghiệp trong thời gian vừa qua. Đồng chí Nguyễn Quốc Trị cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn mới đó là tập trung khai thác triệt để nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng mới, đặc biệt là dịch vụ hấp thụ và lưu trữ cac-bon (theo quy định Luật Lâm nghiệp). 

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Quỹ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Tổng cục tới các đảng viên, quần chúng trong Quỹ; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan đơn vị, tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng công sở văn minh; Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hoá trong đơn vị, đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 Chi ủy Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp./.

Nguồn: BĐH VNFF