• Ảnh 11
 • Ảnh 2
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 15
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 18
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 20
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 10
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 11
 • Ảnh 9
 • Ảnh 7
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 16
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 12
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 8
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 23
 • Ảnh 22
 • Ảnh 19
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 6
 • Ảnh 14
 • Ảnh 13
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 17
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Kết quả đấu thầu
   • Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân
   • 26/12/2018
   • Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân gói thầu "Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành lâm nghiệp làm cơ sở xây dựng bộ dữ liệu ngành"