• Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 3
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 20
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 9
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 21
 • Ảnh 2
 • Ảnh 17
 • Ảnh 11
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 12
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 14
 • Ảnh 19
 • Ảnh 11
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 16
 • Ảnh 15
 • Ảnh 1
 • Ảnh 23
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 6
 • Ảnh 10
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 18
 • Ảnh 22
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 8
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Chào mừng đại hội chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

16/03/2020
Thc hin Kế hoch s 112-KH/ĐU ngày 23/10/2019 ca Đảng y B Nông nghip và Phát trin nông thôn v t chc đi hi Đảng các cp trong Đảng b B Nông nghip và Phát trin nông thôn tiến ti Đại hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đảng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã và đang tập trung chuẩn bị cho Đại hi Chi b Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam nhim k 2020-2022 theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-ĐU ngày 02/10/2019 của Đảng uỷ Tổng cục Lâm nghiệp trên cơ sở tách từ chi bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính, với tổng số 10 đồng chí đảng viên, ông Lê Văn Thanh - Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam làm bí thư chi bộ.


Đại hội chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được tiến hành trong bi cnh Đảng b Tng cc Lâm nghip đang tp trung ch đo thc hin thng li các mc tiêu, nhim v Kế hoch bo v và Phát trin rng giai đon 2011-2020 và Đề án tái cơ cu ngành Lâm nghip giai đon 2014-2020.


Đại hi Chi b Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam nhim k 2020-2022 là đt sinh hot chính tr sâu rng, đánh du mt giai đon phát trin mi ca đơn v. Nhim v ca Đại hi là kim đim, đánh giá khách quan, toàn din kết qu đt được và nhng hn chế, khuyết đim, rút ra bài hc kinh nghim qua vic thc hin nhiệm vụ thời gian qua, xác đnh phương hướng, mc tiêu, nhim v cho nhim k ti; la chn và bu vào chi b nhng đng chí tiêu biu v phm cht đo đc, chính tr tư tưởng, li sng, năng lc công tác đ xây dng chi b và lãnh đo đơn v hoàn thành tt nhim v chính tr.


Theo kế hoạch, đại hội chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 20/3/2020 tới đây.
Nguồn: BĐH VNFF