• Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 14
 • Ảnh 8
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 7
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 6
 • Ảnh 5
 • Ảnh 17
 • Ảnh 11
 • Ảnh 16
 • Ảnh 15
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Ảnh 13
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 9
 • Ảnh 20
 • Ảnh 10
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 18
 • Ảnh 3
 • Ảnh 23
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 12
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 11
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 19
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý lần 2 dự thảo Sổ tay hướng dẫn Kiểm tra giám sát, đánh giá và Sổ tay hướng dẫn chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử

15/05/2020
Góp ý lần 2 dự thảo Sổ tay hướng dẫn Kiểm tra giám sát, đánh giá và Sổ tay hướng dẫn chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử: 

Các góp ý gửi về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt
 Nam trước ngày 25/5/2020.

Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn kiểm tra giám sát, đánh giá: Xem tại đây

Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử:
 Xem tại đây