• Ảnh 10
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 23
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 20
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 17
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 5
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 14
 • Ảnh 16
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 2
 • Ảnh 9
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 18
 • Ảnh 13
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 7
 • Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 12
 • Ảnh 22
 • Ảnh 15
 • Ảnh 3
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 11
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/09/2017

Sau cuộc hội thảo tham vấn ý kiến lần 1 diễn ra ngày 28/7/2017 về dự thảo các thông tư thay thế Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 7/5/2012 hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, bản dự thảo Thông tư mới đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông để lấy ý kiến các bên liên quan.

Mới đây, ngày 22/9, được sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Chương trình UNREDD pha II, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến lần 2 nhằm thu thập thêm các ý kiến đóng góp, làm căn cứ giải trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính trong thời gian tới.


Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp cùng gần 30 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh.

Tại hội thảo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam trình bày nội dung dự thảo của 2 Thông tư mới gồm Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (thay thế Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT, 20/2012/TT-BNNPTNT và một số điều Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (thay thế một số điều Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành.

Đa số đại biểu nhất trí cao với nội dung của các dự thảoThông tư mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ nhiều ý kiến tranh luận về quy định nội dung chi, mức chi, điều kiện tạm ứng thanh toán và thẩm quyền phê duyệt quyết toán đối với Thông tư do Bộ Tài chính ban hành. Còn đối với Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì các ý kiến chủ yếu xoay quanh về thời gian điều chỉnh kế hoạch, lập và duyệt kế hoạch thu chi và dự toán chi quản lý và trách nhiệm của Quỹ trong việc xác định diện tích làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Thông tư mới được xây dựng trên quan điểm là hướng dẫn những gì không trái với quy định của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, Nghị định 147/2016/NĐ-CP và những gì phát sinh trên thực tiễn thì cố gắng không làm phức tạp hóa thêm; phát huy quyền chủ động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm bớt tối đa cơ chế xin cho; luôn tiếp cận theo hướng phát triển mới, tiếp cận rộng hơn mà vẫn đảm bảo nguyên tắc không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Mọi người tin tưởng rằng Thông tư mới sẽ tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc những năm qua, góp phần ngày càng thực hiện hiệu quả chính sách trong thời gian tới.  

Tiếp theo, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đóng góp tại hội thảo, hoàn thiện lần cuối bản dự thảo các thông tư này để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét và phê duyệt trong tháng 10/2017.

Ngoài ra, quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) cũng được trình bày, chia sẻ tại hội thảo.

Nguồn: BĐH VNFF