• Ảnh 5
 • Ảnh 7
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 1
 • Ảnh 17
 • Ảnh 6
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 11
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 8
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 23
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Ảnh 3
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 20
 • Ảnh 12
 • Ảnh 14
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 19
 • Ảnh 10
 • Ảnh 13
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 16
 • Ảnh 21
 • Ảnh 9
 • Ảnh 18
 • Ảnh 22
 • Ảnh 2
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 15
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Tham vấn ý kiến các hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế

28/07/2017
Sau hơn 6 năm triển khai chính sách, đặc biệt sau khi Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ra đời, nhiều nội dung của một số Thông tư hướng dẫn, thực hiện chính sách không còn phù hợp, nhiều địa phương gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai vào thực tế như Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 7/5/2012 hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trước tình hình thực tế trên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 80, Thông tư 20 và 1 phần của Thông tư liên tịch 62, phần còn lại của Thông tư liên tịch 62 sẽ được thay thế bằng một Thông tư mới do Bộ Tài chính ban hành. Theo bản dự thảo của các Thông tư mới, có nhiều thay đổi căn bản so với các Thông tư trước đây đặc biệt về việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng và thủ tục nghiệm thu, xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các tư vấn, với sự tài trợ của Chương trình UN-REDD pha II và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), ngày 28 tháng 7, Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, ông Phạm Hồng Lượng, vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì hội thảo.


Ông Phạm Hồng Lượng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng một số tỉnh và các tổ chức quốc tế có liên quan.


Ông Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc VNFF trình bày dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 20, 80 và 1 phần Thông tư liên tịch 62

Với những ý kiến đóng góp cho những nội dung về kết quả nghiên cứu của tư vấn, dự thảo các Thông tư mới được trình bày tại hội thảo của các đại biểu, Tổ biên tập cùng các tư vấn sẽ tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc, hoàn thiện nội dung Thông tư để đăng tải rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham vấn các bên liên quan trước khi trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.


Trong khuôn khổ của Hội thảo, nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cũng được trình bày nhằm tham vấn ý kiến các đại biểu. Nội dung dự thảo Thông tư này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Thông tư lần cuối cùng để trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành.

Nguồn: BĐH VNFF