• Ảnh 10
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 23
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 18
 • Ảnh 14
 • Ảnh 3
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 13
 • Ảnh 9
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 20
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 8
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Ảnh 16
 • Ảnh 15
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 21
 • Ảnh 7
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 17
 • Ảnh 12
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 22
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Họp giao ban tháng 3/2018 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

06/03/2018

Sáng ngày 06/3/2018, ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chủ trì cuộc họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 3 của Quỹ.


Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Vụ Kế hoạch, tài chính Tổng cục Lâm nghiệp cùng toàn thể cán bộ chuyên môn của Quỹ.

Tại cuộc họp, giám đốc Quỹ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 3:

(1) Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp phần nội dung về DVMTR và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng phục vụ hội thảo tham vấn lần 1 các bên liên quan dự kiến được tổ chức vào ngày 16/3 tới;

(2) Chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 lồng ghép hướng dẫn triển khai Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT, Thông tư 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính thực hiện chính sách chi trả DVMTR và Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT triển khai trồng rừng thay thế;  (3) tiếp tục hỗ trợ địa phương chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng, người dân dựa trên bản đồ chi trả theo quy định tại Thông tư 22 mới được ban hành;

(4) Phối hợp với Vụ Tài chính, Bộ NN&PTNT làm việc với Bộ Tài chính về xây dựng đề án tự chủ và quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

(5) Tổ chức họp mạng lưới chi trả DVMTR kết nối Quỹ với các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi, huy động nguồn tài trợ nước ngoài cho các hoạt động của Quỹ trong năm 2018.

Năm nay, Ban kiểm soát Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại trung ương và địa phương. Kế hoạch đi thanh tra, kiểm tra địa phương của Ban kiểm soát Quỹ sẽ được lồng ghép với kế hoạch công tác của Vụ Pháp chế thanh tra, Tổng cục Lâm nghiệp.

Sau cuộc họp, thông báo kết luận sẽ được ban hành làm cơ sở để các bộ phận chuyên môn triển khai công việc hiệu quả.

Nguồn: BĐH VNFF