• Ảnh 2
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 21
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 23
 • Ảnh 16
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 10
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 17
 • Ảnh 18
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 15
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 7
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Ảnh 9
 • Ảnh 19
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 8
 • Ảnh 22
 • Ảnh 12
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 20
 • Ảnh 11
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin Địa phương

Lâm Đồng: Ký kết tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

02/07/2018
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng .

Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các ngành liên quan đã tham dự.


Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh có những kết quả tích cực; hoạt động của hệ thống lâm nghiệp ổn định, nguồn kinh phí môi trường rừng đã cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân vùng rừng và các hộ nhận khoán, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu và tích ứng với biến đổi khí hậu. Lâm Đồng hiện có trên 513.520 ha diện tích đất có rừng, trong đó diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng gần 428.000ha, chiếm tỷ lệ trên 83%.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ngoài ngân sách đầu tư hàng năm thì việc tuyên truyền về công tác này đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy đời sống người dân vùng rừng và bảo vệ rừng bình yên, tại hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất ký kết tuyên truyền với kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh quy chế phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các địa phương về công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong quản lý bảo vệ rừng; thực hiện tốt việc chi trả chính sách dịch vụ môi trường rừng hàng quý, hàng năm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền rộng rãi về chính sách môi trường rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và panô, áp phích, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố điển hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn…lamdongtv.vn/tin-tuc-n8430/ky-ket-tuyen-truyen-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung.html
Nguồn: Mạnh Thành, Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng ngày 28/6