• Ảnh 19
 • Ảnh 23
 • Ảnh 9
 • Ảnh 22
 • Ảnh 18
 • Ảnh 14
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 3
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 20
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 12
 • Ảnh 17
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 2
 • Ảnh 5
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 16
 • Ảnh 15
 • Ảnh 10
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 21
 • Ảnh 6
 • Ảnh 1
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 11
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 13
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 8
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng

13/06/2018
Để tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả DVMTR theo quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn thực hiện tại địa phương. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

1. Góp ý nội dung sổ tay đã được tiếp thu hoàn chỉnh tại Hội nghị triển khai xây dựng bản đồ chi trả DVMTR. Nội dung sổ tay 
để góp ý xem tại đây: 

data/XFinder/files/News/GuideLine%20ban%20do%20PFES_The5th_13_06_2018(2).rar

2. Phản biện, góp ý và đánh giá bộ công cụ chuyển đổi dữ liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm dựa trên phần mềm mapinfo để chi trả DVMTR
Nguồn: BĐH VNFF