• Ảnh 3
 • Ảnh 2
 • Ảnh 5
 • Ảnh 20
 • Ảnh 7
 • Ảnh 8
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 12
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 14
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 1
 • Ảnh 22
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 11
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 17
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 10
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 11
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 9
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 19
 • Ảnh 23
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 16
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 15
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Báo cáo Hội nghị Phát triển dịch vụ môi trường rừng bền vững

23/03/2017

Báo cáo tóm tắt 
Sơ kết 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ BV&PTR và 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR: data/XFinder/files/News/01_%20Bao%20cao%20Tom%20tat%20Hoi%20nghi.pdf

Báo cáo chính Sơ kết 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ BV&PTR và 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR: 
data/XFinder/files/News/02_%20Bao%20cao%20chinh%20Hoi%20nghi.pdf

Nghiên cứu xác định giá trị DVMTR trong lưu vực của một số hồ thủy điện ở Việt Nam:
data/XFinder/files/News/Nghien%20cuu%20xac%20dinh%20gia%20tri%20DVMTR%20trong%20luu%20vuc%201%20so%20ho%20thuy%20dien%20o%20VN_Mr%20Quynh.pdf

Cơ sở khoa học về xác định mức chi trả và cơ chế tài chính chi trả DVMTR đối với sản xuất và kinh doanh nước sạch: 
data/XFinder/files/News/Co%20so%20khoa%20hoc%20ve%20xac%20d%e1%bb%8bnh%20muc%20chi%20tra%20va%20co%20che%20tai%20chinh%20chi%20tra%20DVMTR%20doi%20voi%20nuoc%20sach_Mr%20Thanh.pdf

K
inh nghiệm quốc tế về chi trả dịch vụ môi trường rừng của Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế - CIFOR:
data/XFinder/files/News/05_%20Kinh%20nghiem%20quoc%20te%20cua%20CIFOR.pdf
Nguồn: BĐH VNFF