• Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 3
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Ảnh 14
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 12
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 20
 • Ảnh 5
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 16
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 21
 • Ảnh 17
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 2
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Ảnh 9
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 15
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 23
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 19
 • Ảnh 18
 • Ảnh 8
 • Ảnh 7
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Địa phương

Nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017

22/01/2018
Hoạt động nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện từ ngày 07/11 đến 14/12/2017 tại 09 chủ rừng là tổ chức và 10 UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 04 huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc. Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân có diện tích rừng cung ứng DVMTR do tổ chi trả cấp huyện (Hạt kiểm lâm huyện) nghiệm thu.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh được UBND tỉnh công bố vào tháng 12 năm 2016, hoạt động phúc tra nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện cung ứng DVMTR là 144.718,09 ha/148.960,43 ha, đạt 97,15%. Trong đó diện tích của chủ rừng là tổ chức là 140.557,49 ha/143.453,86 ha, đạt 97,98%; diện tích rừng của UBND các xã, thị trấn là 860,1 ha/860,1 ha, đạt 100%; diện tích của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân là 3.300,5 ha/4.646,47 ha, đạt 71,03%. Số tiền DVMTR được chi trả gần 12,4 tỷ đồng, mức chi trả bình quân đạt 124.083 đồng/ha.


Nghiệm thu DVMTR tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Kết quả nghiệm thu diện tích rừng là cơ sở  quan trọng để thanh toán chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn và người dân có diện tích rừng cung ứng DVMTR đồng thời giúp cho hoạt động chi trả tiền DVMTR năm 2017 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai đúng, đủ và đạt hiệu quả.

Nguồn: Đại Dương/Quỹ BV&PTR tỉnh Đồng Nai