• Ảnh 9
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 22
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 16
 • Ảnh 5
 • Ảnh 19
 • Ảnh 15
 • Ảnh 17
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 11
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 23
 • Ảnh 12
 • Ảnh 10
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 20
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 14
 • Ảnh 11
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 1
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 21
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 2
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 18
 • Ảnh 7
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 8
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Địa phương

Kết quả xây dựng khung giám sát, đánh giá và bộ công cụ thu thập dữ liệu thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18/12/2017

Hiện tại trên toàn tỉnh Quảng Nam có 285.964 ha rừng tự nhiên đang thực hiện chi trả DVMTR từ tháng 8/2013, thuộc lâm phận của 07 BQL Rừng phòng hộ và 05 BQL Rừng đặc dụng quản lý.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giám sát, đánh giá các hoạt động thực hiện chính sách chi trả DVMTR nên sau khi Tổ chức WWF-Việt Nam có kế hoạch tài trợ cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (viết tắt là Quỹ) nguồn kinh phí và kỹ thuật để xây dựng Khung giám sát, đánh giá và bộ công cụ thu thập dữ liệu trong chi trả DVMTR, Quỹ đã phối hợp với WWF và các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo tham vấn cấp tỉnh, cấp chủ rừng  (10 đơn vị ) giới thiệu về khung giám sát, đánh giá này.

Trên cơ sở bộ chỉ số giám sát, đánh giá chi trả DVMTR của Quỹ Bảo vệ và phát triển Việt Nam; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam phối hợp với WWF xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh gồm 04 tiêu chí/24 chỉ số (trong đó 15 chỉ số giám sát, 09 chỉ số đánh giá) với 04 tiêu chí là thể chế, chính sách và chỉ đạo điều hành; kinh tế; xã hội và môi trường. Các công cụ được sử dụng gồm hệ thống các mẫu biểu, máy tính bảng phục vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường và hệ thống thông tin trực tuyến về DVMTR trên webgis.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của dự án, Quỹ đã tổ chức tập huấn, thu thập thử nghiệm bộ biểu mẫu kiểm tra, giám sát tại 04 đơn vị chủ rừng và 261 nhóm hộ tại 13 xã, trong đó có hoạt động hướng dẫn sử dụng máy tính bảng/smartphone, các thao tác tích hợp dữ liệu vào hệ thống webgis trong tuần tra bảo vệ rừng cho cán bộ kỹ thuật các chủ rừng và các nhóm hộ.

Buổi tập huấn sử dụng máy tính bảng cho chủ rừng tại thôn Láy

Ngày 22/11/2017 Tổ chức ADB và VNFF kiểm tra thực tế tại thôn Láy, xã Tư, huyện Đông Giang về sử dụng máy tính bảng trong tuần tra bảo vệ rừng của nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Sau khi trực tiếp được xem các hộ trình diễn việc sử dụng máy tính bảng trong tuần tra bảo vệ rừng và kết nối với Webgis tại chủ rừng, ông Suchat Katima (Cố vấn trưởng ADB) và ông Lê Quốc Huy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc các hộ nhận khoán bảo vệ rừng sử dụng thành thạo máy tính bảng trong tuần tra bảo vệ rừng và việc chủ rừng sử dụng hệ thống thông tin Webgis trong giám sát, báo cáo thực hiện Chính sách chi trả DVMTR.

Bộ chỉ số giám sát, đánh giá cùng với bộ công cụ thu thập dữ liệu tại hiện trường về tình hình quản lý bảo vệ rừng, chi trả DVMTR của các chủ rừng, nhóm hộ và cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng sẽ giúp đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR tại Quỹ nhằm đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Tại hội nghị cấp tỉnh về giới thiệu Khung Giám sát - đánh giá, sử dụng máy tính bảng trong tuần tra BVR và phần mềm Webgis trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Lãnh đạo Sở NN&PTNT đã thống nhất việc phát triển bộ công cụ và sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế áp dụng khung giám sát, đánh giá; sử dụng máy tính bảng/Smartphone để tuần tra bảo vệ rừng; tích hợp bộ công cụ kiểm tra, giám sát vào Webgis để thực hiện thu thập và quản lý chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ kỹ thuật các đơn vị chủ rừng và các nhóm hộ/cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng.Thời gian bắt đầu áp dụng từ năm 2018. 

Nguồn: Bài và ảnh: Quang Tĩnh/Quỹ BV&PTR tỉnh Quảng Nam