• Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 13
 • Ảnh 2
 • Ảnh 12
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Ảnh 14
 • Ảnh 3
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 1
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 20
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 22
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 6
 • Ảnh 15
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 23
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 11
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 19
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 7
 • Ảnh 9
 • Ảnh 17
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 16
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 18
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 21
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin Trung Ương

Bộ NN&PTNT xin ý kiến đóng góp các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan để xây dựng Quyết định Thủ tướng thí điểm chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng.

17/07/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Văn bản số 1586/VPCP-NN ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc chủ trương thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cacbon của rừng. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo  Quyết định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cacbon của rừng.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ Cacbon của rừng. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (mard.gov.vn), Website của Tổng cục Lâm nghiệp (tongcuclamnghiep.gov.vn) và của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (
http://vnff.vn/tai-lieu/so-tay-bieu-mau).

Văn bản góp ý gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/08/2019 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nguồn: VNFF