• Ảnh 5
 • Ảnh 13
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 18
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 16
 • Ảnh 14
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 2
 • Ảnh 20
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 3
 • Ảnh 9
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 17
 • Ảnh 19
 • Ảnh 22
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Ảnh 15
 • Ảnh 12
 • Ảnh 1
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 23
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 7
 • Ảnh 10
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 8
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2018

23/07/2018
Để tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo cho Đoàn giám sát Quốc hội, Sơ kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu fnawm 2018 vận hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam ban hành công văn số 103/VNFF-BĐH ngày 20/7/2018 yêu cầu Quỹ Bảo vệ và phát triển các tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo theo đề cương.

Hạn cuối gửi báo cáo về trước ngày 30/7/2018.

Phụ lục đính kèm công văn 103/VNFF-BĐH ngày 20/7 xem tại đây: 
data/XFinder/files/News/Phu%20bieu%20bao%20cao%202018.xls
Nguồn: BĐH VNFF