• Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 23
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 17
 • Ảnh 21
 • Ảnh 2
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 8
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 7
 • Ảnh 16
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 10
 • Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 18
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 9
 • Ảnh 15
 • Ảnh 13
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 5
 • Ảnh 12
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 19
 • Ảnh 14
 • Ảnh 22
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 20
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp phần chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

13/04/2018
Ngày 13/4, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giám đốc VNFF Nguyễn Bá Ngãi đã chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp nội dung về dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR).


Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ biên tập, đại diện Hội chủ rừng, GIZ, tư vấn cùng các cán bộ VNFF.

Tại buổi họp, VNFF đã trình bày nội dung Chương 6 DVMTR, Quỹ BV&PTR trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp mới nhất, đang gửi xin ý kiến rộng rãi các bên liên quan. Theo đó, Chương này gồm 8 mục với 30 Điều (từ Điều 72 đến Điều 101).

Nội dung dự thảo cơ bản được hoàn thành, tuy nhiên ông Nguyễn Bá Ngãi đề nghị VNFF tiếp tục tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự họp, nghiên cứu, giải trình các nội dung liên quan, hoàn thiện bản dự thảo gửi Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp: (i) rà soát, làm rõ khái niệm đối tượng được chi trả là tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, không liệt kê cụ thể các đối tượng tránh bỏ xót; (ii) rà soát lại đối tượng phải chi trả, không quy định các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nước ngầm; (iii) rà soát lại quy định cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức chi trả DVMTR đối với thủy điện, nước sạch khi có biến động tăng hoặc giảm 20% của giá điện và giá nước?; (iv) nghiên cứu quy định bản đồ chi trả DVMTR được xây dựng cho từng loại dịch vụ khác nhau; (v) nội dung về chi trả tiền DVMTR thông qua hệ thống ngân hàng cần phải được quy định rõ hơn để phù hợp với thực tiễn (quy định bắt buộc áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức, cộng đồng dân cư, còn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân thì khuyến khích); (vi) bổ sung nội dung quy định về quản lý, sử dụng tiền trồng rừng thay thế qua Quỹ BV&PTR; (vii) rà soát, xem xét, quy định chi tiết về quản lý các chương trình, dự án và phi dự án.

Nguồn: BĐH VNFF