• Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 8
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 9
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 22
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 1
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 16
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 18
 • Ảnh 11
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 20
 • Ảnh 21
 • Ảnh 3
 • Ảnh 7
 • Ảnh 5
 • Ảnh 6
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 15
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 13
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 12
 • Ảnh 17
 • Ảnh 23
 • Ảnh 11
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 19
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Ảnh 14
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Trung Ương

Cuộc họp mở rộng về hoạt động nghiên cứu thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng về hấp thụ và lưu trữ các - bon rừng

30/03/2018

Ngày 29/3/2018, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF) phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD), Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức cuộc họp về hoạt động nghiên cứu thí điểm chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR) rừng về hấp thụ và lưu trữ các - bon rừng nhằm (i) tham vấn ý kiến và đề xuất định hướng cho báo cáo nghiên cứu khả thi về chi trả DVMTR trong hấp thụ và lưu giữ Các-bon (C-PFES) của nhóm tư vấn do Dự án Trường Sơn Xanh tài trợ; (ii) chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức, các nhân về các thị trường các - bon; (iii) giới thiệu công cụ về ước tính lượng các bon hấp thụ bởi một hoạt động lâm nghiệp; (iv) thảo luận về cánh tính toán lượng các - bon được hấp thụ khi có chi trả DVMTR và cách thức áp dụng ở Việt Nam.


Tới tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm giám đốc VNFF. Bên cạnh đó, cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện đến từ các tổ chức quốc tế và nhiều bên quan tâm như: Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp thế giới (ICRAF), UNDP; Dự án Jica; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature); Hội chủ rừng; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa.Đại diện nhóm tư vấn trình bày báo cáo 

Tại cuộc họp, nhóm tư vấn đã trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi xác định cơ hội, thách thức và đề xuất các bước tiếp theo để áp dụng chi trả dịch vụ các-bon ở Việt Nam. Theo đó, sau khi thực hiện khảo sát thực địa, nhóm tư vấn đã đưa ra những đánh giá, nhận định ban đầu về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn cho chi trả cac-bon DVMTR, các đối tượng phải chi trả là các đối tượng phát thải lớn ở Việt Nam mà theo nhóm tư vấn thì phát thải CO2 có liên quan đến C-PFES chiếm hơn 99% tổng lượng phát thải CO2 tại Việt Nam(156.969,3 ktCO2e) chủ yếu từ nhiệt điện, xi măng, thép và vận chuyển (giao thông). Ngoài ra, trên cơ sở tham khảo, xem xét kinh nghiệm quốc tế (Hoa Kỳ, CostaRica, Colombia...), nhóm tư vấn đưa ra bức tranh tổng quan về chi trả C-PFES và đề xuất công thức tính mức chi trả cũng như những thách thức đối với từng lĩnh vực (nhiệt điện, xi măng, thép và giao thông vận tải). Bên cạnh đó, các kịch bản sử dụng nguồn thu từ C-PFES, các phương án đầu tư từ nguồn C-PFES cũng được nêu ra, trong đó theo nhóm tư vấn, 4 lựa chọn được đề xuất để đầu tư bằng nguồn C-PFES theo thứ tự ưu tiên bao gồm: (i) phục hồi rừng tự nhiên, làm giàu rừng và trồng rừng (cả rừng ven biển và rừng nội địa); (ii) trồng rừng gỗ lớn, chu kỳ dài, trồng cây phân tán; (iii) phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp; và (iv) bảo vệ rừng tự nhiên (mô hình PFES hiện hành).

Nhóm tư vấn cho rằng, nghiên cứu khả thi này đưa ra một bức tranh tổng quát về việc xác định các cơ hội và thách thức đối với C-PFES cũng như các định hướng để chuẩn bị cho chương trình thực hiện C-PFES. Mặc dù nghiên cứu này chưa thể đưa ra một công thức cụ thể hoặc các hướng dẫn chi tiết để xác định mức thu đối với các đối tượng phát thải lớn cũng như việc huy động nguồn thu và sử dụng các nguồn thu, song kết quả này bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của VNFF và các đối tác liên quan. Thời gian tới, để thực hiện C-PFES mà bước đầu là thí điểm, đòi hỏi cần thêm nhiều cuộc tham vấn trong Bộ NN&PTNT, Chính phủ và các cơ quan Bộ ngành khác.

Sau khi nghe nội dung báo cáo, Ông Nguyễn Bá Ngãi- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giám đốc VNFF cùng các bên liên quan đánh giá cao nội dung báo cáo của nhóm tư vấn. Ông khẳng định, các kết quả báo cáo này là cần thiết, bước đầu định hướng giúp VNFF và các bên liên quan triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện thí điểm dịch vụ C-PFES tại Việt Nam, tiến tới từng bước thể chế hóa được loại dịch vụ C-PFES trong lộ trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, trước tiên, cần thống nhất về khái niệm chi trả DVMTR đối với C-PFES tại Việt Nam, làm rõ đây không phải là thuế hoặc phí (không trùng lặp với thuế bảo vệ môi trường), chi trả dịch vụ C-PFES có thuộc cam kết của Chính phủ hay không ? Trong thời gian tới, VNFF cần tiếp tục có sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ VFD; Dự án Trường Sơn Xanh, các nhà tài trợ, các chương trình khác cho các hoạt động cụ thể để có thêm nghiên cứu về công cụ lượng giá các – bon tốt nhất, đủ cơ sở thuyết phục các bên cùng tham gia triển khai thí điểm tại địa phương trước khi nhân rộng trên cả nước.

Nguồn: Phạm Văn Trung/VNFF