• Ảnh 9
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 7
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Ảnh 6
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 16
 • Ảnh 18
 • Ảnh 1
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 5
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 10
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 12
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 19
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 23
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 17
 • Ảnh 22
 • Ảnh 11
 • Ảnh 11
 • Ảnh 3
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 20
 • Ảnh 14
 • Ảnh 21
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 15
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 13
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin khác

Các tài liệu liên quan tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

14/11/2019
Các tài liệu liên quan tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam:

1. Quyết định số 2093/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/6/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem tại đây


2. Quyết định số 2099/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/6/2019 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem
tại đây


3. Quyết định số 2833/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/7/2019 kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem
tại đây

4. Quyết định số 2834/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/7/2019 kiện toàn Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem
tại đây
Nguồn: BĐH VNFF