• Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 13
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 16
 • Ảnh 7
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 21
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 3
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 23
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 18
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 22
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 2
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 5
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 12
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 17
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 8
 • Ảnh 15
 • Ảnh 9
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 14
 • Ảnh 1
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 11
 • Ảnh 20
 • Ảnh 19
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin khác

Mẫu báo cáo tổng kết năm 2015

08/12/2015
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, để chuẩn bị cho báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, xây dựng kế hoạch công tác năm 2016 và thực trạng trích lập, lý, quản sử dụng chi phí quản lý tiền dịch vụ môi trường rừng qua các năm phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 theo đề cương và các mẫu biểu đính kèm.

Mẫu báo cáo: data/XFinder/files/News/Mau%20bao%20cao%20tong%20ket%202015(1).doc

Các phụ biểu báo cáo: data/XFinder/files/News/Phu%20bieu%20bao%20cao%202015.xls


Nguồn: BĐH VNFF