• Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Ảnh 10
 • Ảnh 13
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 16
 • Ảnh 2
 • Ảnh 22
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 19
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 8
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 11
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 20
 • Ảnh 12
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 17
 • Ảnh 9
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 14
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 6
 • Ảnh 23
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 7
 • Ảnh 15
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Ảnh 1
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

VNFF

Số hiệu CV 81/VNFF-BÐH
Ngày ban hành 15/05/2020
Người ký
Trích yếu Góp ý lần 2 dự thảo Sổ tay hướng dẫn kiểm tra, giám sát đánh giá và Sổ tay hướng dẫn chi trả tiền DVMTR qua giao dịch điện tử
Nhóm văn bản Công văn
Tệp đính kèm 81vnff.pdf