• Ảnh 22
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 6
 • Ảnh 9
 • Ảnh 17
 • Ảnh 16
 • Ảnh 3
 • Ảnh 11
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 7
 • Ảnh 10
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 23
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 19
 • Ảnh 14
 • Ảnh 20
 • Ảnh 11
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 12
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 21
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 13
 • Ảnh 15
 • Ảnh 1
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 18
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 5
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tuyển dụng

Thông báo tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

25/07/2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo về việc tổ chức thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Chi tiết xem tại đây
Nguồn: BĐH VNFF