• Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 7
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 8
 • Ảnh 17
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 3
 • Ảnh 23
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 15
 • Ảnh 20
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 2
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 11
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Ảnh 22
 • Ảnh 18
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 13
 • Ảnh 12
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 16
 • Ảnh 9
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 11
 • Ảnh 21
 • Ảnh 5
 • Ảnh 19
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 14
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin Trung Ương

Thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử

04/10/2018
Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá thí điểm tại một số địa phương cho thấy việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn, các địa phương đều có khả năng áp dụng.

Ngày 26/9, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 7491/BNN-TCLN đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Quỹ BV&PTR tỉnh, chủ rừng là tổ chức và các cơ quan liên quan tiến hành ngay việc trả tiền DVMTR năm 2018 qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giai dịch thanh toán điện tử cho chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tại các địa bàn thuận lợi; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2019.

Nguồn: BĐH VNFF