• Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 17
 • Ảnh 19
 • Ảnh 14
 • Ảnh 9
 • Ảnh 7
 • Ảnh 15
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 13
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 20
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 16
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 10
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 12
 • Ảnh 1
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 23
 • Ảnh 11
 • Ảnh 11
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 5
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 3
 • Ảnh 21
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin Địa phương

Hướng Hóa, Quảng Trị giao khoán hơn 14.000 ha rừng cho người dân bảo vệ

01/06/2018
Năm 2018, trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 14.634 ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ được các đơn vị chức năng giao khoán cho nhân dân, cộng đồng dân cư chăm sóc bảo vệ, chiếm gần 50% diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa quản lý.

Chủ rừng phối hợp với người dân địa phương đi tuần tra rừng

Trong đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông giao khoán 4.782 ha, Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa giao khoán 9.852 ha theo các chương trình, dự án gồm dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các diện tích rừng được giao khoán chủ yếu là rừng có nguy cơ xâm hại cao, thuộc địa bàn xung yếu, việc quản lý của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn và ưu tiên các hộ gia đình sống gần rừng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc giao khoán rừng cho người dân bảo vệ thời gian qua bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy vốn rừng, tăng thu nhập, ý thức bảo vệ rừng cho người dân bản địa. Chính vì vậy, huyện Hướng Hóa tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh bố trí thêm kinh phí, kêu gọi các chương trình, dự án tạo nguồn kinh phí để giao khoán rừng cho người dân bảo vệ, đặc biệt là rừng do UBND xã quản lý, với diện tích khoảng 7.889 ha.

baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/130148
Nguồn: Lê Minh, Báo Quảng Trị ngày 28/5