• Ảnh 2
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 11
 • Ảnh 15
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 8
 • Ảnh 22
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 16
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 23
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 5
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 3
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 20
 • Ảnh 21
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 12
 • Ảnh 13
 • Ảnh 10
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Ảnh 1
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 17
 • Ảnh 7
 • Ảnh 18
 • Ảnh 19
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 14
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 9
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Phóng sự

Đối tác

Tin Địa phương

Yên Bái: Kết quả rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước

05/05/2017

Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã thực hiện thu tiền ủy thác dịch môi trường rừng từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ hai đối tượng đó là cơ sở sản xuất thủy điện và nước sạch, còn một số đối tượng khác như: Cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất công nghiệp (SXCN) sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước chưa có cơ sở để triển khai.

Thực hiện Công văn số 46/VNFF-BĐH ngày 04/4/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước và Công văn số 333/SNN-QBV&PTR ngày 10/4/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát tổng hợp các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước,  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công ty, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước để tiến hành rà soát, tổng hợp.

Sau khi tiến hành điều tra tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh, có 41 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước, gồm: 15 Cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản; 03 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; 22 cơ sở chế biến nông lâm sản và 01 cơ sở công nghiệp may mặc. Tổng lượng nước sử dụng tự khai thác từ sông, suối, ao, hồ (nước mặt) là 2.594.621 m3/năm; Lượng nước tự khai thác từ nước ngầm là: 119.435 m3/năm; Lượng nước mua từ nhà máy cấp nước sạch là: 7.530 m3/năm. 


(Ảnh: Một cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước)

Việc triển khai quy định thu tiền DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước sẽ góp phần gia tăng nguồn thu tiền DVMTR hàng năm cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao thu nhập cho người cung ứng DVMTR, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hiện tại, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam khuyến khích các địa phương trong cả nước đăng ký thí điểm về nội dung này trước khi tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi trả DVMTR đối với cơ sở SXCN có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước dự kiến năm 2018. Trên cơ sở kết quả rà soát được, trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sẽ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung thí điểm DVMTR đối với cơ sở sản xuất công nghiệp.

Nguồn: Thanh Thủy, Quỹ BV&PTR tỉnh Yên Bái