• Ảnh 9
 • Ảnh 22
 • Ảnh 6
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 14
 • Ảnh 20
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 12
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 16
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 17
 • Ảnh 18
 • Ảnh 23
 • Ảnh 13
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 2
 • Ảnh 11
 • Ảnh 15
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 19
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 21
 • Ảnh 3
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hội thảo Tham vấn hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

06/05/2016
Hội thảo Tham vấn hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP trước khi trình Chính phủ. 
Đồng thời, hội thảo cũng nhằm thu thập ý kiến để thiết lập, phát triển bộ công cụ giám sát, đánh giá  đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam.
Dự kiến Hội thảo được tổ chức vào ngày 24/5/2016 tại Hà Nội.

Nguồn: BĐH VNFF