• Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 20
 • Ảnh 11
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 7
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 22
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 17
 • Ảnh 5
 • Ảnh 10
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 16
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 23
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 14
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 12
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Ảnh 6
 • Ảnh 13
 • Ảnh 15
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tổng quan Quỹ Ủy thác lâm nghiệp (TFF)

-    Tóm tắt về Quỹ TFF:
  + Được thành lập ngày 23/6/2004; Biên bản ghi nhớ pha 1 về thành lập Quỹ TFF cho giai đoạn chuyển tiếp (cho đến 31/12/2007) đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và 4 nhà tài trợ (Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sỹ);  
  + BNN&PTNT và các nhà tài trợ TFF đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm cho giai đoạn chuyển tiếp đến 31/12/2008;
  + Ngày 18/3/2009: Biên bản ghi nhớ pha 2 cho giai đoạn thực thi đầy đủ (đến 31/12/2012) được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và 3 nhà tài trợ (Phần Lan, Hà Lan và Thụy Sỹ).
  + BNN& PTNT và 2 nhà tài trợ (Phần Lan và Thụy Sỹ) đã đồng ý sửa đổi Biên bản ghi nhớ pha 2 gia hạn thêm 01 năm (2012-2013).
  + BNN&PTNT và Đại sứ quán Phần Lan đã đồng ý gia hạn Biên bản ghi nhớ pha 2 gia hạn đến 30/6/2015.

-    Tổng cam kết của nhà tài trợ:     30,9 triệu EUR;

-    Mục tiêu của TFF:  
  + Bảo vệ môi trường;
  + Cải thiện sinh kế của người dân sinh sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng;
  + Tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân, và
  + Tăng cường đóng góp của lâm nghiệp về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu.

-    Mục tiêu cụ thể của TFF:
  + Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã xác định trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020);
  + Cải thiện hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo bằng cách hướng hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp;
  + Hài hoà hoá việc chuyển vốn ODA cho ngành lâm nghiệp; và
  + Đóng vai trò là mô hình thử nghiệm để đúc rút kinh nghiệm và bài học có ích cho việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF).

-    Ưu tiên của TFF:
  + Quản lý rừng bền vững hướng tới người nghèo;
  + Bảo vệ môi trường/biến đổi khí hậu;
  + cải thiện công tác quản lý ngành lâm nghiệp, và tăng cường quản lý danh mục dự án TFF tài trợ.

-    Cấu trúc TFF:
  + Nhà tài trợ Thụy Sỹ (cho đến 31/12/2011) và Phần Lan (đến 31/12/2012)  
  + BNN (đơn vị chủ quản của TFF); Hội đồng quản lý Quỹ TFF (từ năm 2007; bao gồm năm thành viên: 1. Thứ trưởng BNN&PTNT (=Chủ tịch), Lãnh đạo các Vụ 2. HTQT, 3. Kế hoạch 4. Tài chính và; 5. Đại diện các nhà tài trợ);
  + Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ TFF (Giám đốc/Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Kế toán chương trình; Cán bộ chương trình, Cố vấn kỹ thuật (GIZ / CIM); Trợ lý; Chuyên gia tài chính (GIZ);
  + Đơn vị nhận tài trợ (Danh mục các dự án): Giám đốc, Điều phối viên, kế toán.

-    Quy trình thẩm định và phê duyệt của TFF:
1.    HĐQL Quỹ ra Quyết định về các ưu tiên của TFF cho từng giai đoạn. Trên cơ sở các ưu tiên, HĐQL Quỹ chỉ định đơn vị/tổ chức chuẩn bị đề cương dự án/chương trình.
2.    CQĐHNV Quỹ TFF thông báo tổ chức được lựa chọn để chuẩn bị đề cương dự án theo mẫu quy định trong Cẩm nang vận hành và quản lý Quỹ (OM); CQĐHNV Quỹ xem xét tính hợp lệ của đề cương sau khi nhận được;
3.    Sau khi đề cương dự án/chương trình được HĐQL Quỹ/Hội đồng thẩm định phê duyệt, tổ chức được lựa chọn sẽ xây dựng đề cương dự án thành đề xuất hoàn chỉnh

-    Các công cụ hướng dẫn của TFF: i) Biên bản ghi nhớ; ii) Quy chế TFF (đã được xây dựng và sửa 3 lần vào năm 2005, 2007 và bản cuối cùng vào tháng 9/2009); iii) Cẩm nang vận hành (được BNN phê duyệt năm 2010); iv) Định mức chi tiêu (được dựa trên định mức chi tiêu EU-UN) và v) Hệ thống giám sát đánh giá TFF;

-    Bảy lĩnh vực hoạt động của TFF:
1.    Tiếp nhận và huy động vốn,
2.    Nâng cao năng lực và phát triển công cụ vận hành,
3.    Họp HĐQL Quỹ,
4.    Sử dụng vốn và quản lý danh mục dự án,
5.    Lập kế hoạch hoạt động và báo cáo,
6.    Truyền thông và quan hệ công chúng và
7.    Sáp nhập TFF vào VNFF

-    Giám sát TFF
:
1.    Các báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm (từ 2006-2013);
2.    Các báo cáo thăm thực địa và giám sát dự án;
3.    Các báo cáo kiểm toán hàng năm (2006, 2007 bởi KPMG; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 bởi Ernst &Young);

-    TFF và VNFF: Các bên đã thống nhất TFF sẽ được sáp nhập vào VNFF vì cả hai quỹ đều chung mục tiêu góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020 và tuân thủ với Tuyên bố chung Hà Nội. HĐQL Quỹ đã thống nhất khuyến nghị sáp nhập TFF vào VNFF theo hình thức chủ sở hữu, quy chế, nguyên tắc hoạt động, cán bộ TFF sẽ được giữ nguyên. Mục đích là để tận dụng nhiều nhất có thể và quy trình áp dụng và thủ tục quản lý đã áp dụng cho TFF và các dự án do TFF tài trợ sẽ được áp dụng trong quá trình xây dựng và vận hành VNFF.