• Ảnh 11
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 17
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 10
 • Ảnh 12
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 22
 • Ảnh 1
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 9
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 7
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Ảnh 18
 • Ảnh 15
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 2
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 3
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 21
 • Ảnh 16
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Ảnh 20
 • Ảnh 19
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 23
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 11
 • Ảnh 13
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tầm nhìn VNFFĐến năm 2030, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phấn đấu trở thành một tổ chức tài chính Nhà nước tiên phong tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành Lâm nghiệp một cách có hiệu quả thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội cho: Bảo vệ và phát triển rừng, Quản lý rừng bền vững, Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, Cải thiện sinh kế cho người làm rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học.