• Ảnh 22
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 9
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 16
 • Ảnh 19
 • Ảnh 18
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 23
 • Ảnh 14
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 7
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 8
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 2
 • Ảnh 3
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 20
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 10
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 1
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 5
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 17
 • Ảnh 13
 • Ảnh 6
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 11
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 12
 • Ảnh 15
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về dịch vụ môi trường rừng

25/05/2022
Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Nghị định 156/2018/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai thực thi hiệu quả Luật Lâm nghiệp cũng như giúp tạo hành lang pháp lý thuận lợi về lâm nghiệp nói chung và dịch vụ môi trường rừng nói riêng.

Sau hơn 3 năm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP, một số khó khăn, vướng mắc đã nảy sinh, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách, như chưa có danh mục quy định cụ thể các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nguồn nước từ rừng; phạm vi xác định cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bên ngoài khu rừng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng; khó thực hiện chi trả trực tiếp đối với dịch vụ kinh doanh du lịch và nuôi trồng thủy sản tại địa phương; quy định điều phối tiền dịch vụ trong lưu vực liên tỉnh chưa hợp lý...


Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng lớn về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính, có thể tham gia thương mại hóa trong nước và quốc tế sau khi Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và Ý định thư chuyển nhượng kết quả giảm phát thải vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được ký kết, tuy nhiên cho đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về loại dịch vụ này.


Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan nêu trên về dịch vụ môi trường rừng nhằm bảo đảm tính phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế, góp phần phát triển nguồn thu tiềm năng từ dịch vụ môi trường rừng, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.

Xem nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
tại đây
Nguồn: BĐH VNFF