• Ảnh 13
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 12
 • Ảnh 18
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 2
 • Ảnh 7
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 16
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 15
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 21
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 5
 • Ảnh 20
 • Ảnh 22
 • Ảnh 10
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Ảnh 3
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 17
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 9
 • Ảnh 6
 • Ảnh 14
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 8
 • Ảnh 23
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Đối tác

Tin Địa phương

Tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại Kon Plông, Kon Tum

26/06/2020

Ngày 25/6, tại nhà rông thôn Vi Rô Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trong phát triển sinh kế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển sinh kế của người dân trên địa bàn xã.

Tham dự Hội nghị có 100 đại diện đến từ Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông; các tổ chức, đoàn thể của xã Đăk Tăng; Già làng, Thôn trưởng và các hộ gia đình, cá nhân, các tổ tuần tra nòng cốt trực tiếp tham gia quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn và người dân trên địa bàn xã Đăk Tăng.Cán bộ Quỹ phổ biến chính sách cho người dân

Tại Hội nghị, người dân đã được hướng dẫn (i) xây dựng quy chế và lập kế hoạch quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại cộng đồng dân cư thôn cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, hoạt động chung của cộng đồng dân cư thôn, cho vay vốn phát triển sinh kế; (ii) phát triển sinh kế thông qua một số mô hình phát triển sinh kế, sử dụng tiền DVMTR kết hợp với các nguồn vốn khác của gia đình để phát triển sinh kế hộ gia đình, sử dụng mô hình phân tích SWOT để phân tích hiệu quả mô hình sản xuất; (iii) sử dụng các công cụ đánh giá có sự tham gia như: lịch sự kiện, sơ đồ nguồn tài nguyên phục vụ cho việc giám sát và đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng tại hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.Cán bộ kiểm lâm tuyên truyền
 
Người dân tham gia thảo luận nhóm 

Thông qua Hội nghị, người dân trên địa bàn xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông đã hiểu được việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR góp phần tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư thôn nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đưa chính sách chi đi vào cuộc sống./.

http://www.kontumfpdf.vn/KonTum/5279/Hoi-nghi-tuyen-truyen-chinh-sach-chi-tra-DVMTR,-ket-hop-tap-huan-quan-ly,-su-dung-tien-DVMTR-trong-phat-trien-sinh-ke-tai-xa-Dak-Tang,-huyen-Kon-Plong.aspx

Nguồn: Đinh Tiến Dũng - Quỹ BV&PTR tỉnh Kon Tum